Identyfikator artykułu: 000082851 Typ materiałów: Komunikaty o błędach Ostatnia zmiana: 02-09-2014

Błąd: parametr MEM_CS_WIDTH (liczba wybranych chipów na urządzenie/DIMM) musi być ustawiony na 2 lub więcej dla urządzeń RDIMM/LRDIMM.

Środowisko

 • Intel® Quartus® II Subscription Edition
 • BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
  Opis

  Powyższy błąd może wystąpić, gdy opcja Format pamięci jest ustawiona na Registered DIMM dla Twojego kontrolera opartego na DDR2 UniPHY w oprogramowaniu Quartus® II w wersji 12.1 i nowszej. Błąd występuje, gdy opcja liczba chipów wybranych na urządzenie/DIMM jest ustawiona na 1. 

  Rozdzielczość

  Obejście polega na wygenerowaniu kontrolera opartego na DDR2 UniPHY przy dwóch opcjach wyboru chipa i zignorowaniu drugiego sygnału wyboru chipa z kontrolera.

  Ten problem zostanie naprawiony w przyszłej wersji oprogramowania Quartus® II.

  Podobne produkty

  Ten artykuł dotyczy 8 prod.

  FPGA Stratix® IV E
  FPGA Stratix® IV GT
  FPGA Stratix® IV GX
  FPGA Stratix® V E
  FPGA Stratix® V GS
  FPGA Stratix® V GT
  FPGA Stratix® V GX
  FPGA Arria® V GZ

  Zastrzeżenie

  1

  Publikowanie treści i wykorzystanie zawartości tej witryny podlega Regulaminowi witryny Intel.com.

  Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.