Identyfikator artykułu: 000082855 Typ materiałów: Rozwiązywanie problemów Ostatnia zmiana: 11-09-2012

Dlaczego megafunction ALTIOBUF nie generuje plików wyjściowych podczas wdrażania dynamicznych łańcuchów opóźnień wyjściowych w urządzeniach Stratix V?

Środowisko

 • Intel® Quartus® II Subscription Edition
 • BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
  Opis

  Z powodu problemu w oprogramowaniu Quartus® II wersji 11.0 i wcześniejszych, podczas ukierunkowania na urządzenia Stratix® V megafunction ALTIOBUF nie jest w stanie utworzyć plików wyjściowych podczas implementacji dynamicznych łańcuchów opóźnień wyjściowych, jeśli bufor wyjściowy, dynamiczny łańcuch opóźnień1 lub bufor wyjściowy, opcje dynamicznego łańcucha opóźnień są włączone.

  W oprogramowaniu Quartus II w systemie Windows wyświetlany jest błąd clearbox.exe.

  W oprogramowaniu Quartus® II w systemie Linux wyświetlony zostanie następujący komunikat o błędzie:

  "Fatal Error: Segment Violation at (nil) Module: qmegawiz"

  Aby rozwiązać ten problem, ustaw łańcuchy opóźnień wyjściowych statycznie za pomocą edytora przypisań.

  Ten problem został naprawiony począwszy od oprogramowania Quartus® II w wersji 11.0 SP1.

  Podobne produkty

  Ten artykuł dotyczy 4 prod.

  FPGA Stratix® V GX
  FPGA Stratix® V E
  FPGA Stratix® V GT
  FPGA Stratix® V GS

  Zastrzeżenie

  1

  Publikowanie treści i wykorzystanie zawartości tej witryny podlega Regulaminowi witryny Intel.com.

  Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.