Identyfikator artykułu: 000083077 Typ materiałów: Rozwiązywanie problemów Ostatnia zmiana: 18-11-2014

Dlaczego biblioteka sprzętu SPI SoC Hardware Library (HWLIB) nie konfiguruje rozmiaru ramki sterowania?

Środowisko

 • Intel® Quartus® II Subscription Edition
 • BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
  Opis Biblioteka sprzętu SoC (HWLIB) może skonfigurować i kontrolować kontrolery Szeregowego Interfejsu Peryferyjnego (SPI) SoC. Źródło SPI HWLIB można znaleźć w pliku /ip/altera/hps/altera_hps/hwlib/src/hwmgr/alt_spi.c.  Plik alt_spi.c zawiera funkcję alt_spi_mw_config_set, która konfiguruje rozmiar klatki sterowania.  Jednakże błędnie wykorzystuje się ALT_SPIM_CTLR0_DFS_SET zdefiniować makro.  W zamian powoduje to zapisanie rozmiaru klatki sterowania w polu Rozmiar klatki danych w rejestrze kontrolnym.
  Rozdzielczość

  Aby rozwiązać ten problem, zamienić tekst "ALT_SPIM_CTLR0_DFS_SET" w funkcji alt_spi_mw_config_set w pliku alt_spi.c na "ALT_SPIM_CTLR0_CFS_SET".  Zaktualizowaną funkcją powinny być:

   

  //
  Ustawienie parametrów konfiguracji dla odpowiednich rejestrów w trybie mikrowire.
  //
  ALT_STATUS_CODE alt_spi_mw_config_set(ALT_SPI_DEV_t *spi_dev,
  const ALT_SPI_MW_CONFIG_t* cfg)
  {
  ALT_STATUS_CODE status = ALT_E_SUCCESS;

  jeśli (alt_spi_is_enabled(spi_dev) == ALT_E_TRUE)
  {
  ALT_E_ERROR zwrotu;
  }

  jeśli (alt_spi_checking(spi_dev) == ALT_E_FALSE)
  {
  zwrócić ALT_E_BAD_ARG;
  }

  jeśli ( cfg->ctl_frame_size > ALT_SPI_MW_CTL_FRAME_SIZE_MAX
  || > ALT_SPI_MW_SEQUENTIAL cfg->mode
  || > ALT_SPI_MW_DIR_TX cfg->dir)
  {
  ALT_E_ARG_RANGE zwrotu;
  }

  Ustawienie parametrów konfiguracji dla odpowiednich rejestrów
  uint32_t mwcr_register;
  uint32_t mwcr_mask;
  (spi_dev->op_mode)
  {
  ALT_SPI_OP_MODE_MASTER przypadku:
  mwcr_register = ALT_SPIM_MWCR_MWMOD_SET(model cfg->mode)
  | ALT_SPIM_MWCR_MDD_SET(cfg->dir)
  | ALT_SPIM_MWCR_MHS_SET(cfg->handshake_enabled);

  mwcr_mask = ALT_SPIM_MWCR_MWMOD_SET_MSK
  | ALT_SPIM_MWCR_MDD_SET_MSK
  | ALT_SPIM_MWCR_MHS_SET_MSK;

  alt_replbits_word(ALT_SPIM_MWCR_ADDR(spi_dev->lokacja), mwcr_mask, mwcr_register);
  alt_replbits_word(ALT_SPIM_CTLR0_ADDR(spi_dev->location),
                            ALT_SPIM_CTLR0_CFS_SET_MSK,
                            ALT_SPIM_CTLR0_CFS_SET(cfg->ctl_frame_size));
  przerwa;

  ALT_SPI_OP_MODE_SLAVE przypadku:
  mwcr_register = ALT_SPIS_MWCR_MWMOD_SET(model cfg->mode)
  | ALT_SPIS_MWCR_MDD_SET(cfg->dir);

  mwcr_mask = ALT_SPIS_MWCR_MWMOD_SET_MSK
  | ALT_SPIS_MWCR_MDD_SET_MSK;

  alt_replbits_word(ALT_SPIS_MWCR_ADDR(spi_dev->lokacja), mwcr_mask, mwcr_register);
  alt_replbits_word(ALT_SPIS_CTLR0_ADDR(spi_dev->location),
                            ALT_SPIS_CTLR0_CFS_SET_MSK,
                            ALT_SPIS_CTLR0_CFS_SET(cfg->ctl_frame_size));
  przerwa;
  }

  status zwrotu;
  }

   

  Naprawi się to w przyszłej wersji zestawu wbudowanych układów SoC Altera.

   

   

  Podobne produkty

  Ten artykuł dotyczy 1 prod.

  FPGA Arria® V ST SoC

  Zastrzeżenie

  1

  Publikowanie treści i wykorzystanie zawartości tej witryny podlega Regulaminowi witryny Intel.com.

  Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.