Identyfikator artykułu: 000083261 Typ materiałów: Rozwiązywanie problemów Ostatnia zmiana: 11-09-2012

Dlaczego widzę naruszenia timingów we/wy w urządzeniach HardCopy III, które nie były obecne w wersji FPGA?

Środowisko

BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
Opis

W oprogramowaniu Quartus® II wersji 9.0 SP1 i wcześniejszych wartości łańcucha opóźnień dla urządzeń HardCopy® III nie zostały prawidłowo uwzględnione w Analizatorze timingów TimeQuest. W rezultacie w ścieżce timingów we/wy mogą zostać zgłoszone nieprawidłowe naruszenia timingów.

Aby wyświetlić poprawne wartości łańcucha opóźnień w Analizatorze timingów TimeQuest, uruchom polecenie quartus_sta w wierszu poleceń za pomocą opcji --force_dat w następujący sposób:
quartus_sta nazwa --force_dat

Jeśli korzystasz z interfejsu TimeQuest unser, uruchom następujące polecenie w ramach TimeQuest:
create_timing_netlist -force_dat

Ten problem ma zostać naprawiony w przyszłej wersji oprogramowania Quartus® II.

Podobne produkty

Ten artykuł dotyczy 1 prod.

Urządzenia HardCopy™ III ASIC

Zastrzeżenie

1

Publikowanie treści i wykorzystanie zawartości tej witryny podlega Regulaminowi witryny Intel.com.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.