Identyfikator artykułu: 000083264 Typ materiałów: Rozwiązywanie problemów Ostatnia zmiana: 10-12-2013

Dlaczego opcja "Dodatkowa faza CK/CK#" jest wyszarzone w edytorze parametrów dla urządzeń Stratix® V i Arria® V GZ?

Środowisko

 • Intel® Quartus® II Subscription Edition
 • Kontroler DDR3 SDRAM z układem FPGA Intel® IP UniPHY
 • BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
  Opis

  Opcja "Dodatkowa faza CK/CK#" jest wyszarzone w edytorze parametrów, ponieważ niestandardowe przesunięcia fazy zegara pamięci nie są obsługiwane dla tego urządzenia i protokołu.

  Rozdzielczość

  Urządzenia Stratix® V i Arria® V GZ obsługują tę opcję tylko dla kontrolerów pamięci DDR2 opartych na UniPHY z częstotliwością 150 MHz lub wyższą.

  Podobne produkty

  Ten artykuł dotyczy 5 prod.

  FPGA Stratix® V GT
  FPGA Arria® V GZ
  FPGA Stratix® V GX
  FPGA Stratix® V GS
  FPGA Stratix® V E

  Zastrzeżenie

  1

  Publikowanie treści i wykorzystanie zawartości tej witryny podlega Regulaminowi witryny Intel.com.

  Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.