Identyfikator artykułu: 000083267 Typ materiałów: Rozwiązywanie problemów Ostatnia zmiana: 11-09-2012

Dlaczego kompilator IP dla PCI Express nie obsługuje maksymalnego rozmiaru obciążenia (MPS) nawet do 4096 bajtów, zgodnie z określeniem w specyfikacji PCIe?

Środowisko

BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
Opis

Obecnie większość urządzeń obsługuje na rynku 256 bajtów MPS lub mniej. Należy pamiętać, że wartość MPS stosowana na dowolnym PCIe® łącze musi być równoznaczne z najniższą wartością ustawienia MPS ustawioną w rejestrze możliwości urządzenia partnera łącza (bity [2:0] rejestru możliwości urządzenia). Przykładowo, jeśli kompilator IP dla PCI Express ustawisz z wartością MPS 256 bajtów i podłączysz do innego urządzenia PCIe o wartości MPS 128 bajtów, po uruchomieniu systemu zespół główny rozważy oba ustawienia MPS w rejestrach funkcji urządzenia, a następnie zapisze wspólną wartość MPS 128 bajtów do bitu rejestru sterowania urządzenia każdego urządzenia [7:5].

Możesz zmienić ustawienie MPS dla rejestru możliwości urządzenia za pomocą kompilatora IP dla PCI Express.

Dopuszczalne wartości zależą od urządzenia i są określone w kompilatorze IP dla PCI Express User Guide.

Podobne produkty

Ten artykuł dotyczy 1 prod.

FPGA Stratix® IV GX

Zastrzeżenie

1

Publikowanie treści i wykorzystanie zawartości tej witryny podlega Regulaminowi witryny Intel.com.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.