Identyfikator artykułu: 000083268 Typ materiałów: Rozwiązywanie problemów Ostatnia zmiana: 27-09-2011

Testbench demonstracyjny może nie uwzględniać niektórych wariantów RapidIO.

Środowisko

 • Intel® Quartus® II Subscription Edition
 • BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT

  Problem krytyczny

  Opis

  Warianty RapidIO, które wdrażają Avalon wejściową/wyjściową -MM nadrzędny lub podrzędny moduł warstwy logicznej i celowanie w Stratix IV GX lub Arria symulacja awarii urządzenia II GX z komunikatem o błędzie wskazującym że sygnał nie miał oczekiwanej wartości. Problem wynika z niewtajemniczony parametr RTL w modelu symulacji funkcjonalnej IP.

  Te warianty RapidIO nie mogą się pomyślnie zasymulować za pomocą testbench demonstracyjny.

  Rozdzielczość

  Aby tego uniknąć, zregeneruj swoją symulację funkcjonalną IP model z opcją SIMGEN_RAND_POWERUP_FFS=OFFwiersza quartus_map poleceń .

  Poniższy skrypt zawiera to polecenie dla DUT i wyszukaj w teście dyrektor rio, w przypadku modelu RapidIO MegaCore. zróżnicowanie funkcji, które utworzy wszystkie moduły. Aby wykorzystać go do regeneracji modelu symulacji funkcjonalnej IP, zaktualizuj nazwy plików dla warianty, zmodyfikuj polecenia za pomocą odpowiedniego urządzenia i HDL, i usuń linie, które odwołują się do modułów, których dotyczy Twoja wariacja. nie obejmują.

  Uruchom skrypt lub wprowadź odpowiednie polecenia w polu katalog zawierający wszystkie pliki źródłowe.

  #!/bin/sh #Modify the following lines with the correct device and HDL information. #Parameter CBX_HDL_LANGUAGE=Verilog or VHDL #Parameter --family is one of {stratixiv, arriaiigx, cycloneiv, arriagx, stratixiigx}. #Regenerate the IP functional simulation model for the DUT: quartus_map --simgen --simgen_parameter="CBX_HDL_LANGUAGE=Verilog,SIMGEN_RAND_POWER_UP_FFS=OFF" --family=stratixiv --source="./rio_rio.v" --source="./rio_riophy_gxb.v" --source="./rio_phy_mnt.v" --source="./rio_riophy_xcvr.v" --source="./rio_riophy_dcore.v" --source="./rio_riophy_reset.v" --source="./rio_concentrator.v" --source="./rio_drbell.v" --source="./rio_io_master.v" --source="./rio_io_slave.v" --source="./rio_maintenance.v" --source="./rio_reg_mnt.v" --source="./rio_transport.v" rio.v #Regenerate the IP Functional Simulation Model for SISTER cp rio_rio_sister.v rio_sister_rio.v cp rio_riophy_gxb_sister.v rio_sister_riophy_gxb.v quartus_map --simgen --simgen_parameter="CBX_HDL_LANGUAGE=Verilog,SIMGEN_RAND_POWERUP_FFS=OFF" --family=stratixiv --source="./rio_sister_rio.v" --source="./rio_sister_riophy_gxb.v" --source="./rio_phy_mnt_sister.v" --source="./rio_riophy_xcvr_sister.v" --source="./rio_riophy_dcore_sister.v" --source="./rio_riophy_reset_sister.v" --source="./rio_concentrator_sister.v" --source="./rio_drbell_sister.v" --source="./rio_io_master_sister.v" --source="./rio_io_slave_sister.v" --source="./rio_maintenance_sister.v" --source="./rio_reg_mnt_sister.v" --source="./rio_transport_sister.v" rio_sister_rio.v

  Ten problem zostanie naprawiony w przyszłej wersji RapidIO. Funkcja MegaCore.

  Podobne produkty

  Ten artykuł dotyczy 3 prod.

  Arria® II FPGA
  Stratix® IV FPGA
  FPGA Arria® II GX

  Zastrzeżenie

  1

  Publikowanie treści i wykorzystanie zawartości tej witryny podlega Regulaminowi witryny Intel.com.

  Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.