Identyfikator artykułu: 000083429 Typ materiałów: Informacje o produkcie i dokumentacja Ostatnia zmiana: 26-01-2016

W jaki sposób korzystasz z obwodu przesunięcia fazowego DQS, gdy częstotliwość interfejsu pamięci jest niższa od minimalnej częstotliwości zegara referencyjnego DLL?

Środowisko

BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
Opis

Obwód przesunięcia fazy DQS wykorzystuje DLL do dynamicznego sterowania opóźnieniem zegara wymaganym przez piny DQS/CQ/CQn/QK#.

Z kolei DLL wykorzystuje odniesienie do częstotliwości do dynamicznego generowania sygnałów kontrolnych dla łańcuchów opóźnień w poszczególnych pinach DQS/CQ/CQn/QK#, co umożliwia zrekompensowanie różnic w procesie, napięcia i temperaturze (PVT).

Obwód przesunięcia fazy DQS nadal może zapewnić skuteczną zmianę fazy dla interfejsów pamięci działających na częstotliwościach poniżej minimalnej częstotliwości wejściowej 200 MHz DLL.


Rozdzielczość

Postępuj zgodnie z tymi wskazówkami:

1) W przypadku częstotliwości interfejsu między 100 MHz a 199 MHz częstotliwość taktowania zegara powinna być niedościgniona, aby osiągnąć skuteczne przesunięcie etapowe o 45°.

2) W przypadku częstotliwości interfejsu między 50 MHz a 99 MHz częstotliwość taktowania zegara należy mnożyć przez cztery, aby osiągnąć skuteczne przesunięcie fazy o 22,5°.

Aby zmaksymalizować skuteczną zmianę fazy, kolejnym sposobem obejścia jest wykorzystanie najbliższej częstotliwości powyżej minimalnej częstotliwości wejściowej DLL do prowadzenia DLL.

Należy zobaczyć następujące wyniki:

1) W przypadku częstotliwości interfejsu między 100 MHz a 199 MHz nastąpi przesunięcie etapowe bliżej 90° lub powyżej 45°.

2) W przypadku częstotliwości interfejsu między 50 MHz a 99 MHz nastąpi przesunięcie etapowe bliżej 45° lub powyżej 22,5°.

W celu analizy timingów parametry DQS_PHASE_SHIFT w ALTDQ_DQS2 IP należy ustawić na rzeczywistą skuteczną wartość przesunięcia fazy.

Przykładowo, jeśli parametr ALTDQ_DQS2 IP DQS_PHASE_SETTING = 2 (ustawienie domyślne 90°), częstotliwość pamięci interfejsu wynosi 178 MHz, a pamięć DLL działa na poziomie 205 MHz, a następnie 90 stopni 205 MHz (1,22 cala) przekłada się na 78,14degree 178 MHz.

Następnie ustaw DQS_PHASE_SHIFT = 7814 i sprawdź numer w TimeQuest.

Dodaj następujące przypisanie do pliku .qsf:


set_global_assignment —nazwa USE_DLL_FREQUENCY_FOR_DQS_DELAY_CHAIN WŁ.

Dotyczy to celowania w Arria® V lub Cyclone® V w oprogramowaniu Quartus® II w wersji 13.0SP1 DP5 lub nowszej oraz gdy celowanie w Stratix V lub Arria V GZ w Quartus® II w wersji 13.1 lub nowszej.

Bez tego globalnego przypisania w pliku .qsf analiza timingów nie będzie dokładna.
Podobne produkty

Ten artykuł dotyczy 6 prod.

FPGA Arria® V i SoC
FPGA Arria® V GT
FPGA Arria® V GX
FPGA Arria® V GZ
FPGA Arria® V ST SoC
FPGA Arria® V SX SoC

Zastrzeżenie

1

Publikowanie treści i wykorzystanie zawartości tej witryny podlega Regulaminowi witryny Intel.com.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.