Identyfikator artykułu: 000083434 Typ materiałów: Rozwiązywanie problemów Ostatnia zmiana: 11-09-2012

Czy wewnętrzny oscylator dla bloku pamięci flash MAX® II jest włączony przez cały czas?

Środowisko

BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
Opis Nie, wewnętrzny oscylator dla bloku pamięci flash MAX II nie jest zawsze włączony. W trybie programowania w systemie (ISP) wewnętrzny oscylator dla programu /erase jest aktywowany tylko wtedy, gdy blok pamięci flash jest programowany lub usuwany, podczas gdy wewnętrzny oscylator do operacji odczytu jest aktywowany, gdy blok pamięci flash odczytuje dane. Zakres częstotliwości dla programu/oscylatora wymazywania wynosi około 50 MHz, podczas gdy zakres częstotliwości dla oscylatora odczytu wynosi około 25 do 35 MHz.

Gdy urządzenie MAX II działa w trybie użytkownika, wewnętrzny oscylator dla bloku pamięci flash użytkownika (UFM) jest włączony po wykonaniu operacji ERASE, PROGRAM i READ. Zakres częstotliwości wewnętrznego oscylatora wynosi od 13 MHz do 22 MHz. Można włączyć wewnętrzny oscylatora UFM poprzez potwierdzenie sygnału OSC_ENA i sygnał wyjściowy sygnału oscylatora przez port OSC bloku UFM do elementu logicznego (LE). Częstotliwość wyjściowa portu OSC jest jedno z wielu zalet częstotliwości oscylatora. W rezultacie zakres częstotliwości portu OSC wynosi od 3,3 do 5,5 MHz.

Zastrzeżenie

1

Publikowanie treści i wykorzystanie zawartości tej witryny podlega Regulaminowi witryny Intel.com.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.