Identyfikator artykułu: 000083454 Typ materiałów: Rozwiązywanie problemów Ostatnia zmiana: 14-12-2015

Symulacja projektów Arria 10 z abstrakcyjnym phy może zawiesić się w pewnych okolicznościach

Środowisko

 • Intel® Quartus® Prime Pro Edition
 • Symulacja
 • BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT

  Problem krytyczny

  Opis

  Jeśli przeprowadzasz abstrakcyjną symulację PHY z czasem resetowania krótszym niż 100ns na global_reset_nsymulacja może się zawiesić i nie zakończyć. Tę problem jest niezależny od docelowego protokołu pamięci zewnętrznej, konkretnego IP konfiguracji lub symulatorze w użyciu.

  Rozdzielczość

  Obejście tego problemu polega na skróceniu czasu trwania resetowania do mniej niż 100n.

  Ten problem został naprawiony w wersji 15.1.1.

  Podobne produkty

  Ten artykuł dotyczy 1 prod.

  FPGA Intel® Arria® 10 i SoC

  Zastrzeżenie

  1

  Publikowanie treści i wykorzystanie zawartości tej witryny podlega Regulaminowi witryny Intel.com.

  Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.