Identyfikator artykułu: 000083528 Typ materiałów: Rozwiązywanie problemów Ostatnia zmiana: 11-09-2012

Dlaczego zachowanie pinów wyjściowych mojego urządzenia MAX® 7000A/AE/B/S nie odpowiada symulacji przy użyciu oprogramowania Quartus® II wersji 3.0 i poniżej?

Środowisko

 • Symulacja
 • BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
  Opis W oprogramowaniu Quartus® II w wersji 3.0 i poniżej występuje problem w module Assembler, który generuje nieprawidłowe pliki programowania w jednym wyjątkowym przypadku.

  Problem występuje jedynie w następującej sytuacji:

  • Pierwszy termin produktu w makrokomórce nie jest używany
  • To makrokomórka jest połączona w trybie równoległym z bramą XOR używaną do wdrożenia bramy NOR z drugim terminem produktu jako wejściem

  W tym przypadku Quartus II Assembler nie wyłącza pierwszego określenia produktu, ale pozwala mu na zasilanie bramy OR w architekturze urządzeń MAX. Ponieważ termin produktu nie jest używany, dane wejściowe określenia produktu są zmiennoprzecinkowe, co powoduje, że brama OR może być zasilana logiczną wartością 1 zamiast logiczną 0. To zachowanie powoduje nieprawidłowe wyjścia.

  Ten problem został naprawiony w wersji 4.0 oprogramowania Quartus® II.

  Podobne produkty

  Ten artykuł dotyczy 1 prod.

  CPLD Intel® MAX® 7000A

  Zastrzeżenie

  1

  Publikowanie treści i wykorzystanie zawartości tej witryny podlega Regulaminowi witryny Intel.com.

  Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.