Identyfikator artykułu: 000083532 Typ materiałów: Rozwiązywanie problemów Ostatnia zmiana: 13-08-2015

Dlaczego twardy IP mojego Altera do PCI Express wiszą na Txs, odczyt w trybach portu głównego?

Środowisko

 • Intel® Quartus® II Subscription Edition
 • BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
  Opis Ze względu na problem w oprogramowaniu Quartus® II 15.0, w trybie portu głównego, odczyty za pomocą Txs interfejs może się zawiesić (nie ukończyć) po kilku dostępach do odczytu za pośrednictwem interfejsu CRA.
  Rozwiazanie

  Takie zachowanie jest spowodowane przez most Avalon-MM, który nie zwiększa konsumowanych punktów za liczniki dla TLP wygenerowanych z interfejsu CRA.

  Obejście:

  1. Zainstaluj Quartus 14.1.
  2. Wejdź do katalogu instalacyjnego Quartus 14.1 i znajdź następujące informacje:
   1. /ip/altera/altera_pcie/altera_pcie_av_hip_avmm/avalon_mm_128
   2. /ip/altera/altera_pcie/altera_pcie_av_hip_avmm/avalon_stif
  3. Skopiuj wszystkie pliki do tych samych folderów twojej instalacji w Quartus 15.0, nadpisania wszystkich istniejących plików. Następnie Quartus/Qsys 15.0 i ponownie wygenerowane twarde IP.
  4. Należy pamiętać, że powyższe katalogi są wykorzystywane zarówno dla urządzeń Arria, jak i urządzeń Arria V.

  Ma to zostać naprawione w przyszłej wersji oprogramowania Quartus.

  Podobne produkty

  Ten artykuł dotyczy 7 prod.

  FPGA Intel® Arria® 10 GT
  FPGA Intel® Arria® 10 GX
  FPGA SoC Intel® Arria® 10 SX
  FPGA Arria® V GT
  FPGA Arria® V GX
  FPGA Arria® V ST SoC
  FPGA Arria® V SX SoC

  Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.