Identyfikator artykułu: 000083665 Typ materiałów: Komunikaty o błędach Ostatnia zmiana: 26-01-2015

Ostrzeżenie (12620): port wejściowy OE bufora wyjściowego we/wy nie jest podłączony, ale atom działa dwukierunkowo

Środowisko

BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
Opis

Z powodu problemu w oprogramowaniu Quartus® II wersji 14.1 i wcześniejszych może być wyświetlone to ostrzeżenie podczas podłączania danych wejściowych bufora dwukierunkowego do stałego zera przy celowaniu w rodzinę urządzeń Arria® 10.

Problem występuje z powodu problemu syntezy, w którym porty OE i IN dla bufora dwukierunkowego są przełączane.

Problem syntezy ma wpływ na wszystkie inne rodziny urządzeń, jednak ostrzeżenie jest obecnie wydane tylko dla rodziny urządzeń Arria 10.

Rozdzielczość

Aby obejść ten problem, użyj atrybutu "zachowaj", aby zachować stały przewód, jak pokazano w poniższym kodzie:

W przypadku VHDL:

const_zero_sig sygnału: std_logic;

zachowaj atrybut: a co za tym drugim;
atrybut keep const_zero_sig: sygnał jest prawdziwy;

Rozpocząć

const_zero_sig <= \'0\';

TRI_PIN <= const_zero_sig, gdy WŁĄCZ=\'1\' else \'Z\';

Do Verilog HDL:

const_zero_sig/* synteza przewodowa zachowaj*/;

przypisaj const_zero_sig = 1\'b0;
przypisać TRI_PIN = włącz? const_zero_sig: \'bz;


Ten problem ma zostać naprawiony w przyszłej wersji oprogramowania Quartus® II.

Podobne produkty

Ten artykuł dotyczy 3 prod.

FPGA SoC Intel® Arria® 10 SX
FPGA Intel® Arria® 10 GX
FPGA Intel® Arria® 10 GT

Zastrzeżenie

1

Publikowanie treści i wykorzystanie zawartości tej witryny podlega Regulaminowi witryny Intel.com.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.