Identyfikator artykułu: 000083680 Typ materiałów: Rozwiązywanie problemów Ostatnia zmiana: 11-09-2012

Co się stanie, jeśli dysk nSTATUS lub CONF_DONE po ukończeniu konfiguracji i inicjalizacji zostaną ukończone dla urządzenia FLEX?

Środowisko

BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
Opis

Jeśli dysk nSTATUS lub CONF_DONE po ukończeniu konfiguracji i inicjalizacji urządzenia FLEX® nie będzie miał żadnego wpływu na działanie urządzenia.

Jeśli jednak proces ten znajduje się pomiędzy konfiguracją a inicjalizacją i nSTATUS jest nisko oparty, urządzenie nie przejdzie w tryb użytkownika. Niska CONF_DONE jazda nie będzie miała niekorzystnego wpływu, ale tylko opóźni proces inicjalizacji. Jeśli korzystasz z urządzenia konfiguracyjnego do konfiguracji urządzenia FLEX i CONF_DONE jest ono niskonakładowe, możesz korzystać nSTATUS z niskiego poziomu, by ponownie uruchomić proces konfiguracji.

Podobne produkty

Ten artykuł dotyczy 1 prod.

Flex® 10K

Zastrzeżenie

1

Publikowanie treści i wykorzystanie zawartości tej witryny podlega Regulaminowi witryny Intel.com.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.