Identyfikator artykułu: 000083699 Typ materiałów: Rozwiązywanie problemów Ostatnia zmiana: 11-09-2012

Czy mogę włączyć diodę zaciskowa PCI w urządzeniach Stratix®, Stratix GX, Stratix II, Stratix II GX, Arria® GX i Cyclone® II z zewnętrznym rezystorem serii, aby były kompatybilne 5V?

Środowisko

 • PCI
 • BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
  Opis

  Tak, ścieżka wejściowa jest chroniona przez diodę PCI Clamp po ich włączeniu. Opcjonalne diody zaciskowe PCI są dostępne tylko w pinach IO kolumny. Ochronę uzyskuje się poprzez zaciskanie napięcia styku do VCCIO 0,7V, które mieści się w granicach absolutnego maksimum Vi. VCCIO będzie musiał 3,3 V, gdy włączona jest dioda zaciskowa PCI. Rozwiązanie podane w podręczniku Cyclone, w którym wyjaśniono wdrożenie diody zaciskowej PCI z zewnętrznym rezystorem, można zastosować do wszystkich innych urządzeń, które nie są tolerancyjne 5,0 V. Poniżej podano link do podręcznika Cyclone, rozdział 11:

   

  Korzystanie z urządzeń Cyclone w systemach wielonapięciowych (PDF)

  Podobne produkty

  Ten artykuł dotyczy 3 prod.

  FPGA Cyclone® II
  Układy FPGA Stratix®
  Stratix® II FPGA

  Zastrzeżenie

  1

  Publikowanie treści i wykorzystanie zawartości tej witryny podlega Regulaminowi witryny Intel.com.

  Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.