Identyfikator artykułu: 000083783 Typ materiałów: Rozwiązywanie problemów Ostatnia zmiana: 11-09-2012

Czy urządzenia Cyclone II mają dwa asycnchroniczne wejścia do ustawiania i resetowania?

Środowisko

BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
Opis

Nie, urządzenia II Cyclone® mają jedynie asynchronicznego wejścia resetowania, ale nie mają asycnchronicznego wejścia zestawu. Sygnał wstępnie ustawionego sygnału uzyskuje się za pomocą odepchnięcia bramek NOT. Może ona jednocześnie obsługiwać wstępnie ustawiony lub asynchronicznego resetowania.

Więcej informacji można znaleźć na rys. 2-2 w Architektura Cyclone II (PDF).

Podobne produkty

Ten artykuł dotyczy 1 prod.

FPGA Cyclone® II

Zastrzeżenie

1

Publikowanie treści i wykorzystanie zawartości tej witryny podlega Regulaminowi witryny Intel.com.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.