Identyfikator artykułu: 000083787 Typ materiałów: Komunikaty o błędach Ostatnia zmiana: 27-08-2013

Wystąpiły błędy! Błąd! Nie znajdziesz TGX_HSTL_II_OUPUT_TERMINATION w źródle danych! Nazwa pliku data_source.cpp: 209

Środowisko

BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
Opis

Ten komunikat błędu może wystąpić podczas importowania pliku .csv wygenerowanego w oprogramowaniu Quartus® II wersji 9.1SP2 i wcześniej do Early Power Estimator (EPE).

Aby rozwiązać ten błąd, użyj oprogramowania Quartus® II w wersji 10.0, aby zregenerować plik .csv i zaimportować go do najnowszej wersji EPE.

Podobne produkty

Ten artykuł dotyczy 5 prod.

Urządzenia HardCopy™ IV GX ASIC
Urządzenia HardCopy™ IV E ASIC
FPGA Stratix® IV GT
FPGA Stratix® IV E
FPGA Stratix® IV GX

Zastrzeżenie

1

Publikowanie treści i wykorzystanie zawartości tej witryny podlega Regulaminowi witryny Intel.com.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.