Identyfikator artykułu: 000083848 Typ materiałów: Rozwiązywanie problemów Ostatnia zmiana: 11-06-2014

Jakie ustawienia szybkości transmisji urządzeń nadawczo-odbiorczych są dozwolone w oprogramowaniu Quartus® II dla urządzeń Stratix V GX i Arria V GZ?

Środowisko

BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
Opis

Poniższe ustawienia szybkości transmisji urządzeń nadawczo-odbiorczych są dozwolone w oprogramowaniu Quartus® II dla urządzeń Stratix® V GX i Arria® V GZ.

Protokół/szybkość transmisji danych Dozwolone ustawienie Quartus II Ustawienie IBIS-AMI

PCI Express trzeciej generacji, drugiej generacji, CEI

4*_30ps
PCI Express Gen1, XAUI3*_50ps
Gigabit Ethernet1*_160ps
= <1 Gb/s1, 2, 3*_160ps, *_90ps, *_50ps
1 Gb/s – 3 Gb/s2, 3*_90ps, *_50ps
>3 Gb/s – 6 Gb/s3, 4*_50ps, *_30ps
>6 Gb/s4, 5*_30ps, *_15ps

Przypisanie nieprawidłowego wskaźnika liczby błędów spowoduje wyświetlenie komunikatu o błędzie podobnego do poniższego.

Błąd (15001): przypisanie XCVR_TX_SLEW_RATE_CTRL wartości "4" jest sprzeczne z prawidłowymi wartościami parametru "pm_tx_slew_rate_ctrl"

  • Deklaracje protokołu mają pierwszeństwo przed prędkością transmisji danych. Na przykład XAUI ma datarate na pasm 3,125 Gb/s, ale dozwolone jest tylko ustawienie "3". Ustawienie "4" nie jest dozwolone dla XAUI.
  • W przypadku protokołów nie wymienionych w tabeli należy skorzystać z ustawień slew powiązanych z Twoją szybkością transmisji danych.
  • Wskaźnik liczbylewów IBIS-AMI jest zdefiniowany jako przybliżony czas wzrostu nadajnika o 20% do 80%. Wartość "ps" nie powinna być uwzględniana jako informacja o wielkości literowej i jest jedynie przybliżona.
  • Modele IBIS-AMI pozwolą Ci na symulację dowolnych ustawień prędkości slew dla każdego szybkości transmisji danych lub protokołu.

Podobne produkty

Ten artykuł dotyczy 3 prod.

FPGA Stratix® V GX
FPGA Stratix® V GS
FPGA Arria® V GZ

Zastrzeżenie

1

Publikowanie treści i wykorzystanie zawartości tej witryny podlega Regulaminowi witryny Intel.com.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.