Identyfikator artykułu: 000083931 Typ materiałów: Rozwiązywanie problemów Ostatnia zmiana: 15-08-2012

Kod identyfikacyjny nie może zostać przesunięty w zakładce Debugowanie łańcucha JTAG w debuggerze łańcucha JTAG.

Środowisko

BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
Opis

Domyślnie urządzenie wysunie kod identyfikacyjny po włączeniu zasilania. Aby użyć do tego debuggera łańcucha JTAG, ustaw polecenie Skanuj rejestr danych, a stan tap jest domyślny dla skanowania końcowego w stanie RTI. Przy pierwszym włączonym zasilaniu narzędzie JTAG zawsze może z powodzeniem przesunie kod identyfikacyjny. Jednak po cyklu zasilania nie można wyjąć odpowiedniego IDCODE.

Rozdzielczość

Pin TMS jest niski podczas korzystania ze skanowania końcowego w stanie RTI. Jeśli kabel się nie zresetuje, zwolni on TMS i pozostanie niski. W takim przypadku rezystor podkręć nie działa po cyklu zasilania urządzenia. TMS jest niska i powoduje nieposkalany stan instrukcji JTAG. Reshift IDCODE instruction, IDCODE można odczytać ponownie.

Podobne produkty

Ten artykuł dotyczy 1 prod.

FPGA Arria® II GX

Zastrzeżenie

1

Publikowanie treści i wykorzystanie zawartości tej witryny podlega Regulaminowi witryny Intel.com.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.