Identyfikator artykułu: 000083940 Typ materiałów: Rozwiązywanie problemów Ostatnia zmiana: 21-12-2018

Dlaczego po aktualizacji do wersji Intel® Programmable Acceleration Card (PAC) w wersji 1.1 Production (1.1 PV) w wersji Intel® Programmable Acceleration Card (PAC) widzę nowe naruszenia związane z technologią SignalTap z Arria® 10 GX FPGA?

Środowisko

 • Intel® Quartus® Prime Pro Edition
 • BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
  Opis

  Problemy z czasem wstrzymania mogą być widoczne na funkcjach akceleratora (AFU), opracowanych przy użyciu PV PAC 1.1, które wcześniej były czyste czasowo w wersji 1.1 Beta. Dzieje się tak, ponieważ źródło "afu_clk" zmieniło się z "clk1x" w wersji 1.1 Beta na "clk100" w 1.1 PV. Z powodu problemu w 1.1 PV ograniczenia timingów nie zostały zaktualizowane, aby dopasować zmianę zegara wejściowego między 1.1 PV a 1.1 Beta, co może prowadzić do nowych naruszeń timingów wstrzymania.

  Rozdzielczość

  Aby rozwiązać ten problem, zmodyfikuj ograniczenia timingów dla niestandardowego AFU, jak pokazano na przykładzie poniżej. Pliki sdc dla AFU mogą znajdować się w katalogu hw/samples w hierarchii katalogu wersji oprogramowania PAC lub mogą alternatywnie znajdować się w niestandardowej lokalizacji.

  Stara (1.1 Beta): set_clock_groups -asynchroniczna \
  -group [get_clocks {*|dcp_iopll|dcp_iopll|clk1x}] \
  -group [get_clocks {*|inst_user_clk|qph_user_clk_fpll_u0|xcvr_fpll_a10_0|outclk0}]

  Nowa (1,1 PV): set_clock_groups -asynchroniczna \
  -group [get_clocks {*|dcp_iopll|dcp_iopll|clk100}] \
  -group [get_clocks {*|inst_user_clk|qph_user_clk_fpll_u0|xcvr_fpll_a10_0|outclk0}]

  Zmiana ta wpłynie wyłącznie na Niestandardowe AFU i nie wpłynie na żaden z innych przykładów projektowych dostarczonych w wersji PAC 1.1 PV.

   

  Podobne produkty

  Ten artykuł dotyczy 2 prod.

  FPGA Intel® Arria® 10 GX
  Programowalna karta akceleracyjna (PAC) Intel® z układem FPGA Intel® Arria® 10 GX

  Zastrzeżenie

  1

  Publikowanie treści i wykorzystanie zawartości tej witryny podlega Regulaminowi witryny Intel.com.

  Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.