Identyfikator artykułu: 000083942 Typ materiałów: Rozwiązywanie problemów Ostatnia zmiana: 26-07-2020

Limit czasu sondy (przerwania)

Środowisko

 • Intel® Quartus® Prime Pro Edition
 • BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
  Opis

  Gdy wiele uchwytów DMA jest jednocześnie otwartych za pomocą obrazu fabrycznego karty Intel® FPGA Programmable Acceleration Card N3000, możesz otrzymać błędy limitu czasu Poll (przerwanie).

  Błędy limitu czasu wynikają z tego, że projekt obrazu fabrycznego ma cztery bloki DMA, które udostępniają jedno przerwanie.

  Rozdzielczość

  Jeśli Twoja aplikacja wymaga wielu otwartych uchwytów DMA, dostosuj poniższy kod projektu i oprogramowania AFU RTL:

  1. Projekt RTL:

  W domyślnym pliku afu.sv wiersz 257 dma_irq jest wysyłany do irq[0] avmm_ccip_host_wr modułu.

  .irq({3'b000, dma_irq}),

  Dostosuj swój projekt, aby odwzorować każdy irq z bloków DMA na inny bit.

  2. Kod oprogramowania:

  W pliku fpga_dma.c wiersz 701~702 funkcja fpgaRegisterEvent wykorzystuje 0 jako stały identyfikator wektorowy.

  res = fpgaRegisterEvent(dma_h->fpga_h, FPGA_EVENT_INTERRUPT, dma_h->eh, 0 /*vector id */);

  Zarejestruj różne identyfikatory dla swoich uchwytów dma, które są mapowane na bity irq w projekcie RTL.

  Na przykład, aby uzyskać dostęp do DDRA i DDRB z dwoma uchwytami dma, możesz dostosować kod RTL do mapowania dma_irq na irq[0] w afu_dma_0_inst DDRA oraz mapować dma_irq na irq[1] w afu_dma_1_inst dla DDRB. W kodzie oprogramowania użyj vector id 0 do obsługi dma 0, aby uzyskać dostęp do DDRA, użyj wektorowego id 1 do obsługi dma 1, aby uzyskać dostęp do DDRB w funkcji fpgaRegisterEvent.

  Podobne produkty

  Ten artykuł dotyczy 2 prod.

  FPGA Intel® Arria® 10 i SoC
  FPGA Intel® PAC N3000

  Zastrzeżenie

  1

  Publikowanie treści i wykorzystanie zawartości tej witryny podlega Regulaminowi witryny Intel.com.

  Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.