Identyfikator artykułu: 000083947 Typ materiałów: Rozwiązywanie problemów Ostatnia zmiana: 08-11-2019

Dlaczego przykład "Compute Score" OpenCL™ wiszą na Intel® Programmable Acceleration Card D5005?

Środowisko

 • Intel® Quartus® Prime Pro Edition
 • BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
  Opis

  Jeśli na Intel® Programmable Acceleration Card D5005 uruchomiono przykładowy projekt OpenCL™ "compure_score", może się okazać, że przykładowy projekt się zawiesza i nie generuje wyników.  Możesz zobaczyć coś podobnego do następującego:

  [root@localhost bin]# ./host

  RAND_MAX: 2147483647

  Przydzielanie i konfigurowanie danych

  Tworzenie dokumentów total_terms=108157184 (no_pad=91552735)

  Tworzenie profilu

  ...

  Konfiguracja OpenCL

  Platforma: Intel® FPGA SDK dla OpenCL ™

  Korzystanie z 1 urządzenia

  pac_s10_dc: platforma Intel PAC (pac_ee00000)

  Korzystanie z AOCX: compute_score.aocx

  Czas kompilacji jądra: 0,016351 ms

  .......................................... trzymaj się tutaj i nie może uzyskać wyniku..................................

   

  Dzieje się tak, ponieważ kompilacja częściowa (PR) przy użyciu OpenCL™ może spowodować naruszenia czasu przechowywania w regionach statycznych. Pliki "afu_default.failing_clocks.rpt/afu_default.failing_paths.rpt" można znaleźć w folderze wyjściowym.

  Rozdzielczość

  Aby rozwiązać ten problem, należy ponownie skompilować go za pomocą innego identyfikatora za pomocą polecenia: aoc -seed=. Na przykład: aoc hello_world.cl -seed=5.

  Ten problem ma zostać naprawiony w przyszłej wersji stosu przyspieszenia Intel® dla Intel Xeon® procesora z FPGAs.
   

  Podobne produkty

  Ten artykuł dotyczy 2 prod.

  FPGA Intel® PAC D5005
  FPGA SoC Intel® Stratix® 10 SX

  Zastrzeżenie

  1

  Publikowanie treści i wykorzystanie zawartości tej witryny podlega Regulaminowi witryny Intel.com.

  Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.