Identyfikator artykułu: 000083964 Typ materiałów: Rozwiązywanie problemów Ostatnia zmiana: 30-07-2012

Naruszenia timingów w funkcji CPRI MegaCore dla niektórych rodzin urządzeń, stopnie prędkości i prędkości linii

Środowisko

 • Intel® Quartus® II Subscription Edition
 • Szybkość
 • BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT

  Problem krytyczny

  Opis

  Naruszenia timingów mogą wystąpić w funkcjach CPRI MegaCore, które ukierunkowaj następujące kombinacje rodziny urządzeń, stopień prędkości, oraz CPRI:

  • Szybkość linii CPRI 6144 Mb/s ukierunkowana na Arria II Urządzenie klasy I3 gx prędkości
  • Prędkość linii CPRI 3072 Mb/s ukierunkowana na stopie prędkości Cyclone IV GX Urządzenie I7 lub C7

  W tych wariantach dane mogą zostać utracone na PLD_PCS TX ścieżki w funkcji CPRI MegaCore.

  Rozdzielczość

  Aby tego uniknąć, zdegraduj zegar TX PCS tx_clkout z perisztów lub zegara globalnego do zegara LABORATORIUM, dodając następujące informacje wiersz do pliku ustawień projektu Quartus II (.qsf) przed Kompilacji:

  set_instance_assignment -name GLOBAL_SIGNAL OFF -to *tx_clkout*

  Ten problem nie zostanie naprawiony w przyszłej wersji CPRI Funkcja MegaCore.

  Podobne produkty

  Ten artykuł dotyczy 3 prod.

  Arria® II FPGA
  Cyclone® IV FPGA
  FPGA Arria® II GX

  Zastrzeżenie

  1

  Publikowanie treści i wykorzystanie zawartości tej witryny podlega Regulaminowi witryny Intel.com.

  Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.