Identyfikator artykułu: 000084016 Typ materiałów: Rozwiązywanie problemów Ostatnia zmiana: 11-09-2012

Czy domyślne bieżące ustawienie jest nieprawidłowe w urządzeniu sofware Quartus II podczas celowania w urządzenie Cyclone III?

Środowisko

BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
Opis

Oprogramowanie Quartus® II wersji 7.2 SP2 i wcześniej nieprawidłowo ustawiło domyślną moc prądu na 4 mA dla 3,3 V LVTTL przy celowaniu Cyclone urządzeń® III. Domyślny powinien wynosić 8 mb, jak podano w podręczniku urządzenia Cyclone III.

Ten problem został naprawiony począwszy od wersji oprogramowania Quartus® II 8.0.

Podobne produkty

Ten artykuł dotyczy 1 prod.

Cyclone® III FPGA

Zastrzeżenie

1

Publikowanie treści i wykorzystanie zawartości tej witryny podlega Regulaminowi witryny Intel.com.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.