Identyfikator artykułu: 000084019 Typ materiałów: Komunikaty o błędach Ostatnia zmiana: 11-09-2012

Ostrzeżenie: nie można połączyć szybkiej |altlvds_rx PLL: altlvds_rx_component| dpa_lvds_rx:auto_generated|pll i szybka |altlvds_tx PLL:altlvds_tx_component| lvds_tx:auto_generated|pll

Środowisko

BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
Opis

Oprogramowanie Quartus® II może wydać to ostrzeżenie podczas próby połączenia pll dla megafunction ALTLVDS_RX i megafunction ALTLVDS_TX z włączoną dpa, mimo że częstotliwości zegara są takie same. Dotyczy to urządzeń Stratix® III i Stratix IV.

Na przykład: rozdzielnik pll po skali (k) ma zakres granicznej 1, 2 i 4.  Najlepsza częstotliwość VCO dla instancji megafunkcji ALTLVDS bez włączonej DPA wynosi ~600 MHz, jednak nie można użyć 600 MHz do wygenerowania częstotliwości DPA 200 MHz, ponieważ 3 nie jest prawidłową wartością rozdzielacza. 

W przypadku korzystania z megafuncji ALTLVDS bez opcji zewnętrznej PLL nie masz żadnej kontroli nad ustawieniami PLL w oprogramowaniu Quartus® II.  Aby obejść ten problem, możesz wykorzystać megafunkcję ALTLVDS w zewnętrznym trybie PLL.   Umożliwia to sterowanie wartościami PLL i ręczne przypisanie wyjść zegara PLL do megafunction ALTLVDS_RX oraz ALTLVDS_TX instancji megafunction w Twoim projekcie, tym samym umożliwiając udostępnianie PLL.

Więcej informacji na temat korzystania z megafunction ALTLVDS w zewnętrznym trybie PLL można znaleźć na stronie Instrukcja obsługi megafunction ALTLVDS (PDF).

Zastrzeżenie

1

Publikowanie treści i wykorzystanie zawartości tej witryny podlega Regulaminowi witryny Intel.com.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.