Identyfikator artykułu: 000084030 Typ materiałów: Informacje o produkcie i dokumentacja Ostatnia zmiana: 13-08-2012

Jak mogę zmienić domyślne ustawienia napięcia nadajnika-odbiornika oraz VCCA_L/R dla urządzeń Stratix IV GX i Arria II GX?

Środowisko

BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
Opis

Domyślne ustawienia napięcia nadajnika-odbiornika VCCH_GXB_L/R i VCCA_L/R można zmienić dla urządzeń Stratix® IV GX i Arria® II GX w Quartus® II w następującej lokalizacji ustawień.

Przypisuje ustawienia > > ustawienia robocze i warunki > napięcia.

Podobne produkty

Ten artykuł dotyczy 2 prod.

FPGA Arria® II GX
FPGA Stratix® IV GX

Zastrzeżenie

1

Publikowanie treści i wykorzystanie zawartości tej witryny podlega Regulaminowi witryny Intel.com.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.