Identyfikator artykułu: 000084045 Typ materiałów: Informacje o produkcie i dokumentacja Ostatnia zmiana: 08-12-2014

Jak wykonać analizę timingów dla urządzeń Cyclone III lub Cyclone IV I7 w rozszerzonym zakresie temperatur w oprogramowaniu Quartus II?

Środowisko

BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
Opis

Aby wykonać analizę czasową peformowania dla urządzenia klasy I7 prędkości Cyclone® III lub Cyclone IV w rozszerzonym zakresie temperatury od -40°C do 125°C, wykonaj następujące czynności w oprogramowaniu Quartus® II:

  1. W menu Przypisane kliknij Urządzenia i wybierz urządzenie docelowe do oceny prędkości I7.
  2. Z listy Kategoria w sekcji Ustawienia i warunki operacyjne kliknij Temperaturę.
  3. Wybierz 125°C jako wysoką temperaturę i –40°C jako niską temperaturę

Podobne produkty

Ten artykuł dotyczy 3 prod.

Cyclone® III FPGA
FPGA Cyclone® IV GX
FPGA Cyclone® IV E

Zastrzeżenie

1

Publikowanie treści i wykorzystanie zawartości tej witryny podlega Regulaminowi witryny Intel.com.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.