Identyfikator artykułu: 000084101 Typ materiałów: Rozwiązywanie problemów Ostatnia zmiana: 11-09-2012

Dlaczego nie mogę wygenerować przesunięcia fazy DQS o inne niż 90 stopni w urządzeniach Stratix za pomocą oprogramowania Quartus II w wersji 4.2?

Środowisko

BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
Opis Nawet jeśli zdecydujesz się na zmianę fazy DQS poza dziewięćdziesięciu stopni w altdqs MegaWizard, wersja 4.2 Quartus II nieprawidłowo stworzy plik wyjściowy Megafunction, który jest ustawiony na przesunięcie fazy DQS o 90 stopni. Dzieje się tak tylko w przypadku korzystania z megafunction altdqs, a użytkownicy IP ścieżki danych kontrolera pamięci Alter nie mają wpływu na ten problem, ponieważ Altera IP nie wykorzystuje do tego celu funkcji altdqs. Wpływ tego problemu będzie niewielki, biorąc pod uwagę, Altera zaleca wszystkim klientom korzystanie z narzędzia IP kontrolera pamięci Altera do generowania interfejsu ścieżki danych, nawet jeśli rdzeń IP kontrolera pamięci Altera nie będzie używany.

Jeśli masz już projekt, który wykorzystuje altdqs i nie możesz użyć narzędzia IP toolbench, możesz obejść ten problem, ręcznie dostosowując przesunięcie fazy (dwa razy) w pliku wyjściowym megafunction. Poniżej podano przykład zmian, które zostałyby wprowadzone w celu osiągnięcia przesunięcia etapowego o 72 stopni w przypadku projektu próbnego:

strx_dll1.phase_shift = "72"
strx_io2.sim_dll_phase_shift = "72"
Naprawi się to w kolejnej wersji Quartus® II 5.0.

Podobne produkty

Ten artykuł dotyczy 1 prod.

Układy FPGA Stratix®

Zastrzeżenie

1

Publikowanie treści i wykorzystanie zawartości tej witryny podlega Regulaminowi witryny Intel.com.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.