Identyfikator artykułu: 000084132 Typ materiałów: Rozwiązywanie problemów Ostatnia zmiana: 08-04-2013

Dlaczego liczba zasobów nadajnika-odbiornika i szybkość transmisji danych nie są poprawne w Cyclone EARLY Power Estimator (EPE) Cyclone IV GX przy importowaniu projektu z oprogramowania Quartus II?

Środowisko

BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
Opis

Przy użyciu oprogramowania Quartus® II do generowania pliku PowerPlay Early Power Estimation dla projektów Cyclone® IV GX z wykorzystaniem urządzeń nadawczo-odbiorczych, liczba zasobów i szybkość transmisji danych nadajników-odbiorników może nie być poprawna podczas importu pliku .csv do EPE.

Przykładowo, jeśli używasz PCIe HIP, EPE może wskazywać dwa zasoby HIP, jeden do nadajnika i jeden do odbiornika, nawet jeśli jeden HIP jest używany w projekcie do celów odbiornika i nadajnika.

Prędkości transmisji danych mogą nie być również importowane prawidłowo.  EPE może wykazywać szybkość transmisji danych nadajnika lub odbiornika przy minimalnej obsługiwanej wartości.

Rozdzielczość

Te problemy są spowodowane tym, że .csv jest generowany przez oprogramowanie Quartus II z nieprawidłowymi informacjami.  Możesz wyświetlić i edytować .csv, aby poprawić którykolwiek z tych błędów (ręcznie połączyć wartości nadajnika i odbiornika w jeden wiersz i zaktualizować wartości szybkości transmisji danych nadajnika-odbiornika) lub ręcznie dostosować EPE w celu przedstawienia wymagań dotyczących zasobów projektowych i szybkości transmisji danych.

Podobne produkty

Ten artykuł dotyczy 1 prod.

FPGA Cyclone® IV GX

Zastrzeżenie

1

Publikowanie treści i wykorzystanie zawartości tej witryny podlega Regulaminowi witryny Intel.com.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.