Identyfikator artykułu: 000084135 Typ materiałów: Rozwiązywanie problemów Ostatnia zmiana: 10-12-2012

Frame_locked nie pojawia się, gdy nie będą pojawiać się żadne dane wideo

Środowisko

BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT

Problem krytyczny

Opis

Frame_locked pozostają w roszczeniu po odłączeniu łącza przewodowego podczas odbierania danych w trybie standardowej definicji (SD). Zablokowane oznacza niewłaściwy status.

Problem jest spowodowany szeregowym interfejsem cyfrowym (SDI). rdzeń utknie w poprzednim stanie po otrzymaniu nieprawidłowych danych od nadajnika-odbiornika, gdy kabel się odłącza.

Ten problem dotyczy wersji 12.1.

Rozdzielczość

Nie ma możliwości obejścia tego problemu. Naciśnij przycisk resetowania lub podłącz kabel ponownie, by ponownie uruchomić proces odbierania.

Ten problem zostanie naprawiony w 12.1sp1.

Zastrzeżenie

1

Publikowanie treści i wykorzystanie zawartości tej witryny podlega Regulaminowi witryny Intel.com.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.