Identyfikator artykułu: 000084138 Typ materiałów: Rozwiązywanie problemów Ostatnia zmiana: 11-09-2012

Dlaczego mogę zobaczyć kalibrację sprzętową lub awarie funkcjonalne w mojej pełnej szybkości projektowania interfejsu DDR lub DDR2 SDRAM na urządzeniach Stratix III i Stratix IV przy użyciu oprogramowania Quartus II w wersji 9.0 SP2?

Środowisko

BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
Opis

Megardyf kontrolera DDR i DDR2 SDRAM high performance w oprogramowaniu wersji 9.0 SP2 w wersji Quartus® II i wcześniejszych ma problem, który może spowodować awarie funkcjonalne sprzętu w projektach o pełnej szybkości na Stratix® urządzenia III i Stratix IV. Istnieje problem w śledzeniu napięcia i temperatury (VT) bloku sekwencera megaśmiesznego ALTMEMPHY, który może skutkować początkowymi awariami kalibracji lub awariami funkcjonalnymi w transakcjach pamięci zainicjowanych przez użytkownika. Problem dotyczy projektów interfejsu pełnej szybkości pamięci, zarówno w trybie AFI, jak i innych niż AFI.

Poprawka 2.38 jest dostępna, aby rozwiązać ten problem w oprogramowaniu Quartus II w wersji 9.0 SP2. Jeśli używasz wersji 9.0 lub 9.0 SP1, najpierw pobierz i zainstalujOprogramowanie Quartus® II w wersji 9.0 Service Pack 2. Pobierz odpowiednią wersję oprogramowania Quartus II w wersji 9.0 SP2 2.38 z poniższych łączy:

Aby rozwiązać ten problem, zrekonstruuj i przekompiluj wszystkie instancje megacore kontrolerów DDR i DDR2 SDRAM High Performance Controller MegaCore (lub megafunction ALTMEMPHY) w swoim projekcie przy użyciu zaktualizowanego oprogramowania Quartus II.

Podobne produkty

Ten artykuł dotyczy 4 prod.

FPGA Stratix® IV E
FPGA Stratix® IV GX
FPGA Stratix® IV GT
Stratix® III FPGA

Zastrzeżenie

1

Publikowanie treści i wykorzystanie zawartości tej witryny podlega Regulaminowi witryny Intel.com.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.