Identyfikator artykułu: 000084206 Typ materiałów: Rozwiązywanie problemów Ostatnia zmiana: 11-09-2012

Czy piny we/wy ogólnego przeznaczenia, takie jak Stratix, Arria i Cyclone, mają uprzedzenia na chipie?

Środowisko

BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
Opis

Nie, piny we/wy ogólnego przeznaczenia urządzeń Stratix®, Arria® i Cyclone® nie mają uprzedzeń na chipie. Jeśli chcesz pomieszyć sygnały ac w Stratix, Arria lub urządzenie Cyclone, musisz dodać zewnętrzny obwód uprzedzeń.

Nie dotyczy to pinów we/wy nadajnika-odbiornika.

Podobne produkty

Ten artykuł dotyczy 12 prod.

FPGA Cyclone® II
FPGA Cyclone® IV GX
Cyclone® III FPGA
FPGA Arria® GX
FPGA Arria® II GX
Stratix® II FPGA
FPGA Cyclone® IV E
FPGA Stratix® II GX
Stratix® III FPGA
FPGA Stratix® IV GT
FPGA Stratix® IV E
FPGA Stratix® IV GX

Zastrzeżenie

1

Publikowanie treści i wykorzystanie zawartości tej witryny podlega Regulaminowi witryny Intel.com.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.