Identyfikator artykułu: 000084283 Typ materiałów: Rozwiązywanie problemów Ostatnia zmiana: 21-05-2015

Czy mogę przywrócić polaryzację transcever Tx za pomocą portu sygnału podczas korzystania z urządzenia Stratix V, natywnego IP PHY i 10 G PCS?

Środowisko

BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
Opis

Nie, nie można przywrócić polaryzacji transcewerowej Tx za pomocą portu sygnału podczas korzystania z urządzenia Stratix® V, natywnego IP INTERFEJSU PHY i pcs 10 G.

Rozdzielczość

Aby przywrócić polaryzację Tx nadajnika-odbiornika natywnego interfejsu PHY urządzenia Stratix V podczas korzystania z PCS 10G, musisz skorzystać z opcji Megawizard™ "Włącz Tx Data Polarity Inversion".

Parametr ten spowoduje odwrót wszystkich kanałów Tx używanych w wersji IP oraz danych generatora PRBS.

Podobne produkty

Ten artykuł dotyczy 3 prod.

FPGA Stratix® V GS
FPGA Stratix® V GT
FPGA Stratix® V GX

Zastrzeżenie

1

Publikowanie treści i wykorzystanie zawartości tej witryny podlega Regulaminowi witryny Intel.com.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.