Identyfikator artykułu: 000084285 Typ materiałów: Rozwiązywanie problemów Ostatnia zmiana: 20-01-2012

Niektóre projekty kompilatorów PCI z urządzeniami Stratix IV nie spełniają timingów

Środowisko

 • Intel® Quartus® II Subscription Edition
 • BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT

  Problem krytyczny

  Opis

  Timing nie działa, gdy korzystasz z urządzeń Stratix IV z jakimkolwiek kompilatorem PCI połączenie funkcji przy 66 MHz.

  Rozdzielczość

  Brak.

  Podobne produkty

  Ten artykuł dotyczy 1 prod.

  Stratix® IV FPGA

  Zastrzeżenie

  1

  Publikowanie treści i wykorzystanie zawartości tej witryny podlega Regulaminowi witryny Intel.com.

  Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.