Identyfikator artykułu: 000084306 Typ materiałów: Rozwiązywanie problemów Ostatnia zmiana: 14-01-2013

Czym jest mapowanie między napięciem progu wykrywania sygnału (Vth) a ustawieniem megawizardu Stratix IV GX ALTGX?

Środowisko

 • Intel® Quartus® II Subscription Edition
 • BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
  Opis

  Mapowanie między napięciem progu wykrywania sygnału (Vth) a ustawieniem w Stratix® IV GX ALTGX MegaWizard znajduje się™ w poniższej tabeli.

  Ustawienie ALTGXNapięcie progowe (Vth)
  850 mV
  745 mV
  640 mV
  535 mV
  430 mV
  325 mV
  220 mV
  115 mV

  Sygnał stanu rx_signaldetect potwierdzi, kiedy napięcie wejściowe różnicy od szczytu do szczytu odbiornika VID(p-p) jest wyższe niż Vth i mnoży się przez 4.

  Rozdzielczość Informacje te zostaną dodane do przyszłej wersji podręcznika Stratix IV.

  Podobne produkty

  Ten artykuł dotyczy 1 prod.

  FPGA Stratix® IV GT

  Zastrzeżenie

  1

  Publikowanie treści i wykorzystanie zawartości tej witryny podlega Regulaminowi witryny Intel.com.

  Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.