Identyfikator artykułu: 000084348 Typ materiałów: Informacje o produkcie i dokumentacja Ostatnia zmiana: 27-08-2013

Jak mogę wygenerować model symulacji VHDL dla komponentu intr_capturer w projekcie referencyjnym SoC Golden Hardware Reference Design (GHRD)?

Środowisko

 • Intel® Quartus® II Subscription Edition
 • BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
  Opis

  The Quartus® Wersje oprogramowania II 13.0 i 13.0sp1 umożliwiają generowanie modeli VHDL dla komponentów systemu Qsys.  Jednakże nie można wygenerować modeli symulacji VHDL dla niestandardowego komponentu przechwytywania przerwań wyposażonego w ghrd SoC.

  Rozdzielczość

  Aby rozwiązać ten problem w oprogramowaniu Quartus® II w wersji 13.0 i 13.0sp1, zastąp plik intr_capturer_hw.tcl w projekcie GHRD następującym plikiem.

  intr_capturer_hw.tcl

  Ten problem zostanie naprawiony w przyszłej wersji oprogramowania.

  Podobne produkty

  Ten artykuł dotyczy 1 prod.

  FPGA SoC Cyclone® V SE

  Zastrzeżenie

  1

  Publikowanie treści i wykorzystanie zawartości tej witryny podlega Regulaminowi witryny Intel.com.

  Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.