Identyfikator artykułu: 000084424 Typ materiałów: Komunikaty o błędach Ostatnia zmiana: 21-08-2012

Ostrzeżenie: obsługa rdzenia IP "NCO" (6AF7_0014) w rodzinie urządzeń Arria II GX jest wstępna i specyfikacje mogą ulec zmianie

Środowisko

 • Intel® Quartus® II Subscription Edition
 • BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
  Opis

  W oprogramowaniu Quartus® II w wersji 11.0 modele timingów dla kompilatora NCO w Arria® urządzenia II GX zostały finalizowany i ten komunikat można wyczytać.

  Ten komunikat zostanie naprawiony w przyszłej wersji oprogramowania Quartus® II.

  Podobne produkty

  Ten artykuł dotyczy 1 prod.

  FPGA Arria® II GX

  Zastrzeżenie

  1

  Publikowanie treści i wykorzystanie zawartości tej witryny podlega Regulaminowi witryny Intel.com.

  Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.