Identyfikator artykułu: 000084442 Typ materiałów: Informacje o produkcie i dokumentacja Ostatnia zmiana: 11-09-2012

Jak mogę przypisać lokalizacje pinów w edytorze diagramu blokowego lub edytorze tekstu w oprogramowaniu Quartus® II?

Środowisko

BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
Opis Aby przypisać lokalizacje pinów z edytora diagramu blokowego lub edytora tekstu, podświetl nazwę pinów lub pinów, a następnie kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz Edytor przypisania , aby otworzyć Edytor przypisanych z odpowiednim sygnałem podświetlonym w filtrze węzła. Można wówczas szybko i łatwo dokonać przypisania lokalizacji (lub innego) przypisania do pinu.

Podobne produkty

Ten artykuł dotyczy 1 prod.

Układy FPGA Stratix®

Zastrzeżenie

1

Publikowanie treści i wykorzystanie zawartości tej witryny podlega Regulaminowi witryny Intel.com.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.