Identyfikator artykułu: 000084445 Typ materiałów: Instalacja i konfiguracja Ostatnia zmiana: 26-11-2014

Jak zregenerować IP Stratix V dla PCIe?

Środowisko

 • Intel® Quartus® II Subscription Edition
 • BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
  Opis

  Z powodu problemu w oprogramowaniu Quartus® II w wersji 13.1 i wcześniej, po otwarciu kreatora IP bez otwierania projektu Stratix® V, możesz zobaczyć następujący błąd podczas ponownej regeneracji IP dla PCIe.

  Error: Simulation model generation failed: //sopc_builder/bin/ip-make-simscript --spd=/.spd --output-directory=/_sim

  Rozdzielczość

  Aby rozwiązać ten problem, otwórz lub stwórz projekt Stratix V przed uruchomieniem kreatora IP.

  Ten problem ma zostać naprawiony w przyszłej wersji oprogramowania Quartus® II.

  Podobne produkty

  Ten artykuł dotyczy 3 prod.

  FPGA Stratix® V GS
  FPGA Stratix® V GT
  FPGA Stratix® V GX

  Zastrzeżenie

  1

  Publikowanie treści i wykorzystanie zawartości tej witryny podlega Regulaminowi witryny Intel.com.

  Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.