Identyfikator artykułu: 000084484 Typ materiałów: Rozwiązywanie problemów Ostatnia zmiana: 25-03-2013

Dlaczego pakiet QFN 148 pinów powinien być stosowany wyłącznie w zastosowaniach smukłych płytek pcb?

Środowisko

BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
Opis

Pakiet QFN 148 pinów został zaprojektowany z myślą o zastosowaniach cienkich PCB (0,8 mm lub 32 mils) i nie powinien być stosowany w przypadku PCB o grubości powyżej 0,8 mm lub 32 mils ze względu na różnice w współczynnikach rozszerzalności termicznej między PCB a pakietem.

Długotrwała niezawodność złączy wlutowanych w pakiecie QFN może zostać zmniejszona dzięki grubszym PCB z powodu efektów cykliczności termicznej

Podobne produkty

Ten artykuł dotyczy 1 prod.

Cyclone® IV FPGA

Zastrzeżenie

1

Publikowanie treści i wykorzystanie zawartości tej witryny podlega Regulaminowi witryny Intel.com.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.