Identyfikator artykułu: 000084493 Typ materiałów: Rozwiązywanie problemów Ostatnia zmiana: 11-09-2012

Jakie są obsługiwane minimalne i maksymalne skuteczne limity prędkości transmisji danych dla podstawowych konfiguracji o pojedynczej szerokości i podwójnej szerokości obsługiwanej przez megawizard ALTGX dla urządzenia Stratix IV GX?

Środowisko

BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
Opis

Menedżer wtyczek ALTGX MegaWizard® umożliwia wprowadzanie wartości o 64 Mb/s większych lub mniejszych niż maksymalne i minimalne limity prędkości transmisji danych obsługiwane przez urządzenie Stratix IV GX w celu uzyskania podstawowego trybu funkcjonalnego. Możesz wprowadzić te wartości w polu Jaka jest skuteczna szybkość transmisji danych? na ekranie ogólnym.

 

Na przykład: podczas konfiguracji urządzenia nadawczo-odbiorczego Stratix® IV GX w podstawowej konfiguracji o pojedynczej szerokości o szerokości kanału 20 maksymalna obsługiwana szybkość transmisji danych w tej konfiguracji wynosi 3750 Mb/s. Menedżer wtyczek ALTGX MegaWizard® umożliwia wprowadzanie wartości o prędkości do 3782 Mb/s w polu Jaka jest skuteczna szybkość transmisji danych, która jest poza obsługiwanym maksymalnym limitem prędkości transmisji danych.

 

Altera zaleca zapoznanie się z Podstawowy tryb funkcjonalny w sekcjiStratix IV w sekcji Architektura nadajnika-odbiornika w tomie 2 podręcznika urządzenia Stratix IV , aby zrozumieć minimalne i maksymalne ograniczenia prędkości transmisji danych w podstawowych konfiguracjach o pojedynczej szerokości i podwójnej szerokości.

Podobne produkty

Ten artykuł dotyczy 1 prod.

FPGA Stratix® IV GX

Zastrzeżenie

1

Publikowanie treści i wykorzystanie zawartości tej witryny podlega Regulaminowi witryny Intel.com.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.