Identyfikator artykułu: 000084522 Typ materiałów: Rozwiązywanie problemów Ostatnia zmiana: 11-09-2012

Czy migracja urządzeń jest obsługiwana między rodzinami urządzeń Stratix III a rodzinami urządzeń Stratix IV E?

Środowisko

BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
Opis

Tak, migracja jest obsługiwana między rodzinami urządzeń Stratix® III a rodzinami urządzeń Stratix IV E. Ogólnie migracja między różnymi rodzinami urządzeń nie jest obsługiwana.  Migracja urządzeń Stratix III oraz Stratix IV E to pierwsza opcja migracji między rodzinami obsługiwana przez Altera®.

Oprogramowanie Quartus® II nie obsługuje migracji między rodzinami urządzeń Stratix III a rodzinami urządzeń Stratix IV E. Aby wygenerować unikalne pliki konfiguracyjne dla każdej z tych rodzin urządzeń, potrzebne będą osobne projekty oprogramowania Quartus II.

Podobne produkty

Ten artykuł dotyczy 2 prod.

Stratix® III FPGA
FPGA Stratix® IV E

Zastrzeżenie

1

Publikowanie treści i wykorzystanie zawartości tej witryny podlega Regulaminowi witryny Intel.com.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.