Identyfikator artykułu: 000084536 Typ materiałów: Rozwiązywanie problemów Ostatnia zmiana: 05-02-2013

Dlaczego programator Quartus II podczas próby konfiguracji mojego urządzenia Stratix IV GT przedstawia urządzenie jako urządzenie Stratix IV GX?

Środowisko

BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
Opis

Programator Quartus® II może błędnie odczytać identyfikator JTAG Twojego urządzenia Stratix® IV GT, jeśli piny nSTATUS lub nCONFIG są niskie podczas próby konfiguracji urządzenia. W takich przypadkach programator Quartus II nieprawidłowo odczyta identyfikator JTAG jako urządzenie Stratix IV GX.

Podobne produkty

Ten artykuł dotyczy 2 prod.

FPGA Stratix® IV GT
FPGA Stratix® IV GX

Zastrzeżenie

1

Publikowanie treści i wykorzystanie zawartości tej witryny podlega Regulaminowi witryny Intel.com.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.