Identyfikator artykułu: 000084564 Typ materiałów: Rozwiązywanie problemów Ostatnia zmiana: 05-06-2014

Czy DDR2 SDRAM z hps hard controller jest obsługiwany w urządzeniach SoC Arria V?

Środowisko

 • Intel® Quartus® II Subscription Edition
 • BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT

  Problem krytyczny

  Opis

  Nie, urządzenia Arria V SoC nie obsługują pamięci DDR2 SDRAM z kontrolerem HPS Hard Memory Controller.

  Narzędzie do estymatora specyfikacji interfejsu pamięci zewnętrznej błędnie wskazuje, że rodzina urządzeń SoC Arria V obsługuje DDR2 za pomocą kontrolera HPS.

  Rozdzielczość

  Narzędzie do oszacowania specyfikacji interfejsu pamięci zewnętrznej zostanie zaktualizowane w przyszłej wersji.

  Podobne produkty

  Ten artykuł dotyczy 2 prod.

  FPGA Arria® V ST SoC
  FPGA Arria® V SX SoC

  Zastrzeżenie

  1

  Publikowanie treści i wykorzystanie zawartości tej witryny podlega Regulaminowi witryny Intel.com.

  Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.