Identyfikator artykułu: 000084573 Typ materiałów: Rozwiązywanie problemów Ostatnia zmiana: 25-11-2013

Czy kontroler QDRII SRAM jest obsługiwany dla urządzeń Stratix III i Stratix IV?

Środowisko

BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
Opis

W przypadku urządzeń Stratix® III i Stratix IV ścieżka danych QDRII SRAM jest obsługiwana za pośrednictwem wtyczki Altmemphy Megawizard®. Musisz zaprojektować kontroler/sterownik, aby do interfejsu do QDRII/SRAM Altmemphy.

Altmemphy Megawizard można znaleźć w sekcji We/Wy menedżera wtyczki Megawizard w oprogramowaniu Quartus® II.

Więcej informacji na temat Altmemphy Megawizard można znaleźć w instrukcji obsługi interfejsu Megafuntion interfejsu pamięci zewnętrznej PHY (Altmemphy) (PDF)

Podobne produkty

Ten artykuł dotyczy 1 prod.

Stratix® III FPGA

Zastrzeżenie

1

Publikowanie treści i wykorzystanie zawartości tej witryny podlega Regulaminowi witryny Intel.com.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.