Identyfikator artykułu: 000084613 Typ materiałów: Rozwiązywanie problemów Ostatnia zmiana: 26-08-2015

Czy mogę przekonwertować pamięć flash CFI .pof do pliku .hex, kiedy muszę zaprogramować pamięć flash CFI przez zewnętrzny procesor, ale nie za pomocą równoległego modułu ładowania flash (PFL)?

Środowisko

BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
Opis

Tak, można przekonwertować pamięć flash CFI .pof do pliku .hex.

Narzędzie do konwersji .pof na .hex jest częścią quartus_cpf.exe.


Wiersz poleceń:

quartus_cpf -c .pof .hexout.

Należy pamiętać, że plik docelowy musi mieć rozszerzenie \'hexout\'.

Zastrzeżenie

1

Publikowanie treści i wykorzystanie zawartości tej witryny podlega Regulaminowi witryny Intel.com.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.