Identyfikator artykułu: 000084629 Typ materiałów: Komunikaty o błędach Ostatnia zmiana: 11-09-2012

Ostrzeżenie: wynagradzać zegar PLL " został ustawiony na zegar LVDS

Środowisko

 • Intel® Quartus® II Subscription Edition
 • BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
  Opis

  To ostrzeżenie zostanie wyświetlone podczas implementacji megafunctitacji ALTLVDS_RX lub ALTLVDS_TX z włączoną opcją zewnętrznego trybu PLL dla rodzin urządzeń Stratix® III, Stratix IV, Arria® II, HardCopy® III i HardCopy IV.

  W przypadku korzystania z dedykowanych SERDES dostępnych w tych rodzinach urządzeń oprogramowanie Quartus® II automatycznie ustawia zegar wynagradzany na zegar LVDS / DIFFIOCLK, który jest używany jako zegar wysokiej prędkości dla obwodów SERDES.  Chociaż tryb działania PLL powinien być ustawiony na synchroniczną kompensację źródłową, obecnie nie ma opcji w megafunkcji ALTPLL w celu określenia zegara wynagradzanego przy użyciu dedykowanego obwodów SERDES.

  Rozdzielczość

  Możesz bezpiecznie zignorować to ostrzeżenie.  Raportuje, że wynagradzany zegar został prawidłowo ustawiony dla Twojego projektu podczas korzystania z megafunctwów ALTLVDS_RX lub ALTLVDS_TX z włączonym trybem zewnętrznego PLL. 

  Jeśli jednak chcesz uniknąć tego ostrzeżenia, możesz edytować plik wariantu ALTPLL w celu określenia zegara kompensacyjnego.

  W przypadku VHDL zlokalizuj compensate_clock parametr w polu OGÓLNA MAPA wprowadź "LVDSCLK".

  W przypadku firmy Verilog zlokalizuj altpll_component.compensate_clock parametr w polu defparam wprowadź "LVDSCLK".

  Podobne produkty

  Ten artykuł dotyczy 9 prod.

  Stratix® III FPGA
  FPGA Stratix® IV GX
  FPGA Stratix® IV GT
  FPGA Stratix® IV E
  FPGA Arria® II GX
  FPGA Arria® II GZ
  Urządzenia HardCopy™ III ASIC
  Urządzenia HardCopy™ IV GX ASIC
  Urządzenia HardCopy™ IV E ASIC

  Zastrzeżenie

  1

  Publikowanie treści i wykorzystanie zawartości tej witryny podlega Regulaminowi witryny Intel.com.

  Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.