Identyfikator artykułu: 000084639 Typ materiałów: Rozwiązywanie problemów Ostatnia zmiana: 21-08-2012

Cyclone V GT i Cyclone V E nie są wyświetlane w estymatorze specyfikacji interfejsu pamięci zewnętrznej

Środowisko

 • Intel® Quartus® II Subscription Edition
 • BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
  Opis

  W estymatorze specyfikacji interfejsu pamięci zewnętrznej dla rodziny urządzeń Cyclone V wyświetlane są tylko Cyclone specyfikacje V GX. Wersje urządzeń Cyclone V GT i Cyclone V E nie są wyświetlane w Estymatorze specyfikacji.

   

  Rozdzielczość

  Specyfikacje wariantów urządzeń Cyclone V GT i Cyclone V E są takie same w przypadku Cyclone V GX. Cyclone V GT i Cyclone E zostaną dodane do estymatora specyfikacji interfejsu pamięci zewnętrznej w przyszłej wersji.

   

  Podobne produkty

  Ten artykuł dotyczy 2 prod.

  FPGA Cyclone® V GT
  FPGA Cyclone® V E

  Zastrzeżenie

  1

  Publikowanie treści i wykorzystanie zawartości tej witryny podlega Regulaminowi witryny Intel.com.

  Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.