Identyfikator artykułu: 000084640 Typ materiałów: Komunikaty o błędach Ostatnia zmiana: 19-03-2014

Błąd: System.DUT.config_tl/APPS.config_tl: tl_cfg_sts sygnału ma szerokość 73 na DUT.config_tl, ale ma szerokość 123 na APPS.config_tl

Środowisko

 • Intel® Quartus® II Subscription Edition
 • BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
  Opis

  W twardym IP Arria® V i Cyclone® V dla projektów referencyjnych PCI Express, jeśli parametr "Liczba funkcji" zostanie ustawiony na wartość większą niż jedna w komponentze APPS (DMA Altera), firma Qsys zgłosi następujące komunikaty o błędzie.

  Błąd: System.DUT.config_tl/APPS.config_tl: tl_cfg_sts sygnału ma szerokość 73 na DUT.config_tl, ale ma szerokość 123 na APPS.config_tl.
  Błąd: System.DUT.config_tl/APPS.config_tl: cpl_pending sygnału ma szerokość 3 na DUT.config_tl, ale ma szerokość 8 na APPS.config_tl.

  Rozdzielczość

  Twardy IP Arria V i Cyclone V do rdzeni PCI Express obsługuje wiele funkcji. Komponent APPS ma silnik DMA, który nie obsługuje wielu funkcji.

  Ten problem nie zostanie naprawiony.

  Podobne produkty

  Ten artykuł dotyczy 8 prod.

  FPGA Cyclone® V GX
  FPGA Arria® V GX
  FPGA Arria® V SX SoC
  FPGA Arria® V ST SoC
  FPGA Cyclone® V GT
  FPGA SoC Cyclone® V ST
  FPGA SoC Cyclone® V SX
  FPGA Arria® V GT

  Zastrzeżenie

  1

  Publikowanie treści i wykorzystanie zawartości tej witryny podlega Regulaminowi witryny Intel.com.

  Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.