Identyfikator artykułu: 000084656 Typ materiałów: Rozwiązywanie problemów Ostatnia zmiana: 29-01-2013

Dlaczego funkcja sygnału sload różni się od symulacji i dokumentacji?

Środowisko

 • Intel® Quartus® II Subscription Edition
 • Symulacja
 • BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
  Opis

  Opis w instrukcji obsługi megafunction integer Arithmetic jest nieprawidłowy.

  Oczekiwane zachowanie akumulatora pokazano poniżej:
  Gdy accum_sload sygnału jest wysoka, wynik = const_value wyników danych
  Gdy accum_sload sygnału jest niska, wynik = wynik akceum wyników danych

  Rozdzielczość

  Zostanie to poprawione w przyszłej wersji przewodnika użytkownika megafunction Integer Arithmetic.

  Podobne produkty

  Ten artykuł dotyczy 1 prod.

  FPGA Arria® V GX

  Zastrzeżenie

  1

  Publikowanie treści i wykorzystanie zawartości tej witryny podlega Regulaminowi witryny Intel.com.

  Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.